Kursevi za firme

Škola stranih jezika ''Barbados'' nudi posebne osmišljene i prilagođene kurseve stranih jezika za kompanije i institucije koji se održavaju u našim ili Vašim prostorijama na osnovu Vašeg izboru. Program nastave - kursa prilagođava se potrebama određene djelatnosti prema Vašem zahtjevu. Posebno organizujemo kurseve koji pokrivaju sve situacije poslovne komunikacije. (prezentacije proizvoda i projekata, pregovaranja...) Organizujemo i kurseve opšteg jezika za početno učenje i više stepene ovisno o korisniku usluga. Prema potrebi organizujemo i specijalističke kurseve s naglaskom na određenu struku kao što je bankarstvo, ekonomija, marketing, osiguranje, pravo itd. Raspored nastave prilagođava se poslovnim obavezama polaznika.