Grupni časovi engleski i njemački

Nastava u grupama do 12 kandidata. Svi kandidati imaju iste uslove rada i ovaj tip ima svoje prednosti koje maksimalno nastojimo iskoristi u radu sa polaznicima.
Nastava se pohađa dva puta sedmično po 90 min,
2 mjeseca traje jedan modul, termini se dogovaraju sa kandidatima,
cijena je 140 KM za jedan modul.