Grupni časovi

Nastava u grupama do 12 kandidata. Svi kandidati imaju iste uslove rada i ovaj tip ima svoje prednosti koje maksimalno nastojimo iskoristi u radu sa polaznicima.