Individualni časovi

Ovaj tip nastave je na principu 1 na 1 gdje predavač radi samo sa jednim kandidatom ili 1 na 2 (jedan predavač sa dva kandidata u grupi), ili maksimalno 1 na 3 (jedan predavač sa tri kandidata u grupi)

Individualni časovi su jedan od najboljih načina da naučite jezik efikasno i brzo. Pogodni su za sve uzraste i nivoe znanja. Ukoliko ste prezaposleni i nemate mnogo vremena na raspolaganju, ili jednostavno želite da se profesor posveti 100% Vašim potrebama, individualni časovi su najbolji izbor za Vas. Najveća prednost ovog vida učenja je fleksibilnost. Program je u potpunosti skrojen prema Vašim potrebama, odvija se u fleksibilnim terminima u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim satima. Tematika se prilagođava potrebama kandidata. Intenzitet nastave je prilagođen Vašim mogućnostima i potrebama. Lokacija izvođenja nastave; po dogovoru. Mogućnost izvođenja nastave i online putem Skype nastave.

• Fleksibilni raspored prilagođen Vašem ispunjenom danu
• Učite onim tempom koji Vama odgovara
• Lekcije su odabrane na osnovu Vaših potreba
• Stopostotna pažnja Vašeg instruktora
• Govorite najmanje 50% vremena trajanja časa
• Konverzacija se sve vrijeme odvija na jeziku koji učite
• Brz napredak
• Dugotrajni rezultati
• Za kraći vremenski period pređete više gradiva nego što bi to bio slučaj sa grupnom nastavom Cijena: 25,00 KM 1 čas (60 minuta).