Intenzivni kurs engleskog jezika

Kandidati imaju tri predavanja sedmično i cilj je da kandidat u što kraćem roku koristi novim jezikom i da ga samostalno koristi uz non stop nadokradnju vukabulara.

Ovaj kurs ima 6 CEFR nivoa.