Konverzacijski kurs engleskog jezika

Glavni cilj konvezacionog kursa jeste da se kandidatima omogući da razviju i poboljšaju postojeće vještine govora i komunikativne sposobnosti na stranom jeziku. Također je važno što se radi na razvitku samopouzdanja kandidata kako bi slobodno upotrebljavali strani jezik gdje im to bude potrebno. Kurs se konstruiše na način učenja kroz svakodnevne teme koje nisu ograničene na udžbenik koji se izabere kao primarni, nego i sami kandidati mogu predložiti sfere i oblasti na kojima bi htjeli više poraditi.

Na ovaj način, kandidati ne samo da se fokusiraju i poboljšaju komunikaciju i govor na stranom jeziku, nego i bogate svoj vokabular i do kraja kursa njihov fond riječi se znatno povećava i postaju osposobljeni te sa samopouzdanjem su u mogućnosti koristiti strani jezik u mnoštvu raznolikih situacija kako iz privatnog života tako i iz poslovnog okruženja.