Kusevi njemačkog jezika namjenjeni za rad u Njemačkoj

Kursevi njemačkog za medicinare
January 10, 2018
Kursevi poslovnog engleskog jezika
January 23, 2018
Show all

Kusevi njemačkog jezika namjenjeni za rad u Njemačkoj

Novo u školi stranih jezika Barbados

Standardni kurs njemačkog jezika – priprema za OSD i Goethe certifikat od 140 KM po modulu.

Najbrže i najpovoljnije do certifikata u BiH!

Naša škola uz “Schritte” i “Menschen” predstavljaju programe za učenje njemačkog jezika kao stranog jezika i zasnovani su na zajedničkim evropskim referentnim okvirima (Gemeinsame Europäische Referenzrahmen).

 

Naši su nastavni planovi i program prilagođeni svim uzrastima polaznika i utemeljeni su na najsavremenijim svjetskim metodama, koje osim usvajanja jezika uključuju i približavanje kulture naroda čiji se jezik uči.

 

Ovi programi vas brzo pripremaju za polaganje testova za ÖSD ili Goethe certifikate (testovi se polažu zasebno).

Naši polaznici imaju daleko najbolju prolaznost na testovima.

Nemojte rizikovati, sa nama ste sigurni da ćete položiti ÖSD ili Goethe test.

 

Pripremanje kandidata za polaganje ÖSD certifikat kao i  Goethe certifikata koji svjedoči o nivou poznavanja njemačkog jezika a koji je  međunarodno priznat u zemljama Evropske unije.

U toku nastave podjednaka pažnja se pridaje svim vještinama: slušanje, čitanje, govor i pismeno izražavanje. Istaknuti tim vrhunskih profesora na pristupačan, inovativan i kreativan način pobuđuje kod polaznika interes, motivaciju i ljubav prema stranom jeziku.

 

U nastavi koristimo multimediju, što nastavu čini dinamičnom i zanimljivom.

Rad u malim grupama od 6 do 12 polaznika omogućava posvećenost predavača svakom polazniku i lako učenje jezika.

 

  • Trajanje jednog modula je 32 časa ili dva mjeseca.
  • Nastava: 4 časova sedmično ili 2×90 min
  • Male grupe od 6 do 12 polaznika.
  • Vrhunski profesori garantuju najbolju prolaznost na testu.
  • Literatura: “Schritte” i “Menschen” ili po željama kandidata.
  • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.