Nastava

GRUPNI ČASOVI
Nastava u grupama do 12 kandidata. Svi kandidati imaju iste uslove rada i ovaj tip ima svoje prednosti koje maksimalno nastojimo iskoristi u radu sa polaznicima.
INDIVIDUALNI ČASOVI 1na1, 1na2, 1na3
Ovaj tip nastave je na principu 1na1 gdje predavač radi samo sa jednim kandidatom ili 1na2 (jedan predavač sa dva kandidata u grupi), ili maksimalno 1na3 (jedan predavač sa tri kandidata u grupi)

Individualni časovi su jedan od najboljih načina da naučite jezik efikasno i brzo. Pogodni su za sve uzraste i nivoe znanja. Ukoliko ste prezaposleni i nemate mnogo vremena na raspolaganju, ili jednostavno želite da se profesor posveti 100% Vašim potrebama, individualni časovi su najbolji izbor za Vas. Najveća prednost ovog vida učenja je fleksibilnost. Program je u potpunosti skrojen prema Vašim potrebama, odvija se u fleksibilnim terminima u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim satima. Tematika se prilagođava potrebama kandidata. Intenzitet nastave je prilagođen Vašim mogućnostima i potrebama. Lokacija izvođenja nastave; po dogovoru. Mogućnost izvođenja nastave lično, online ili kombinovano.

• Fleksibilni raspored prilagođen Vašem ispunjenom danu
• Učite onim tempom koji Vama odgovara
• Lekcije su odabrane na osnovu Vaših potreba
• Stopostotna pažnja Vašeg instruktora
• Govorite najmanje 50% vremena trajanja časa
• Konverzacija se sve vrijeme odvija na jeziku koji učite
• Brz napredak
• Dugotrajni rezultati
• Za kraći vremenski period pređete više gradiva nego što bi to bio slučaj sa grupnom nastavom
Cijena za 1 na 1 je 25 KM za 1 čas od 60 min.
Cijena za 1 na 2 je 30 KM, ukupna cijena za oba kandidata, za 1 čas od 60 min.
Cijena za 1 na 2 je 35 KM, ukupna cijena za tri kandidata, za 1 čas od 60 min.
ČASOVI ZA PAROVE
Ovi časovi su namjenji za bračne parove ili neke druge kandidate ( do 3 kandidata) koji žele da uče u manjoj grupi .
ČASOVI ZA FIRME
Program koji je namjenjen za uposlenike firmi je u potpunosti prilagođen njihovim potrebama, radnom vremenu i mjestu održavanja nastave. To je obično u prostorijama firmi osim ako određena firma nema adekvatan prostor.
STRUČNI ČASOVI
Časovi stranog jezika strogo namjenjeni usavršavanju istog za određene struke koje su potrebne kandidatima.
INSTRUKCIJE
To su časovi koji su namjenjeni za samo ona područja jezika koja kandidat želi da poboljša i usavrši.
PRIPREME ZA ISPITE
Časovi koji su namjenjeni za određene ispite u toku školovanja tj. priprema polaganja prijemnih i maturalnih ispita
Pripreme za polaganje GOETHE certifikata
Do međunarodno priznatog Goethe-sertifikata možete doći tako što pristupite provjeri znanja u okviru pripreme Goethe-ispita, koje Škola stranih jezika ''Barbados'' organizuje širom Bosne i Hercegovine. Kako bi što većem broju kandidata koji izlaze na ovaj ispit bila omogućena kvalitetna priprema,Škola stranih jezika ''Barbados'' organizuje poseban oblik pripreme za ovaj vid testiranja.

Pripremna nastava za Goethe-ispite je jedan od najefikasnijih načina pripreme za kandidate na svim nivoima jezičkog znanja, od A1 do C2. Ova nastava ne samo da obuhvata brojne vježbe koje imaju za cilj da dodatno spreme kandidata za svaki segment ispita (ukupno ih je četri), nego obuhvata i simulaciju cjelokupnog ispita.

Svim kandidatima koji nisu bili u mogućnosti da pohađaju kurseve njemačkog jezika prema standardima Goethe-Instituta, pripremna nastava je dodatna mogućnost za usmjere svoja postojeća znanja sticanju međunarodno priznatog Goethe-sertifikata.

Profesori njemačkog jezika, posebno obučeni za sprovođenje pripremne nastave, prate rezultate kandidata tokom svake vježbe, te ga shodno tome savjetuju na koji način može poboljšati rezultat u određenom dijelu ispita i na šta treba posebno obratiti pažnju.
LJETNA ŠKOLA
Ovaj tip nastave je omiljen među kandidatima. Organizuju se ekskurzije, izleti i druga druženja na kojima se usavršava konverzacija u konkretnim situacijama i održavaju se kratki časovi kao priprema za te situacije.