Opšti kurs engleskog jezika

Redovan kurs podrazumjeva sistem nastave u kojem jedan nivo traje 4 mjeseca gdje se na casovima temeljito obrađuje sve one oblasti što čine jezik.

Škola stranih jezika Barbados nudi razne vrste nastave i kurseva u zavisnosti od potreba kandidata.

Nastava u grupama do 12 kandidata. Svi kandidati imaju iste uslove rada i ovaj tip ima svoje prednosti koje maksimalno nastojimo iskoristi u radu sa polaznicima.

Ovaj kurs ima 6 CEFR nivoa.