Opšti kurs njemačkog jezika

Redovan kurs podrazumijeva sistem nastave u kojem jedan nivo traje 4 mjeseca gdje se na časovima temeljito obrađuju sve one oblasti što čine jezik (gramatika, čitanje, pisanje i razgovor).

Škola stranih jezika Barbados nudi razne vrste nastave i kurseva u zavisnosti od potreba kandidata.

Nastava u grupama do 8 kandidata. Svi kandidati imaju iste uslove rada i ovaj tip ima svoje prednosti koje maksimalno nastojimo iskoristi u radu sa polaznicima.

Program prilagođen tako da se kandidati osjećaju ugodno i da na najlakši način nauče strani jezik uz konstantnu upotrebu jezika kroz konverzaciju.

Ovaj kurs ima 6 CEFR nivoa. A1, A2, B1, B2, C1, C2