Priprema za ispite

Časovi koji su namjenjeni za određene ispite u toku školovanja tj. priprema polaganja prijemnih i maturalnih ispita.