Pripreme za polaganje GOETHE certifikata

Pripreme

Do međunarodno priznatog Goethe-sertifikata možete doći tako što pristupite provjeri znanja u okviru pripreme Goethe-ispita, koje Škola stranih jezika ''Barbados'' organizuje širom Bosne i Hercegovine.

Kako bi što većem broju kandidata koji izlaze na ovaj ispit bila omogućena kvalitetna priprema, Škola stranih jezika ''Barbados'' organizuje poseban oblik pripreme za ovaj vid testiranja.

Pripremna nastava za Goethe-ispite je jedan od najefikasnijih načina pripreme za kandidate na svim nivoima jezičkog znanja, od A1 do C2. Ova nastava ne samo da obuhvata brojne vježbe koje imaju za cilj da dodatno spreme kandidata za svaki segment ispita (ukupno ih je četri), nego obuhvata i simulaciju cjelokupnog ispita.

Svim kandidatima koji nisu bili u mogućnosti da pohađaju kurseve njemačkog jezika prema standardima Goethe-Instituta, pripremna nastava je dodatna mogućnost za usmjere svoja postojeća znanja sticanju međunarodno priznatog Goethe-sertifikata.

Profesori njemačkog jezika, posebno obučeni za sprovođenje pripremne nastave, prate rezultate kandidata tokom svake vježbe, te ga shodno tome savjetuju na koji način može poboljšati rezultat u određenom dijelu ispita i na šta treba posebno obratiti pažnju.