Programi

Program je pilagođen predškolskom uzrastu i nastava se održava u sklopu boravka djece u vrtićima ili u posebnim prostorijama.
Akcenat je dat na učenje kroz igru i pjesmice kao i sve ono što djeci jezik čini zanimljivim i privlačnim.

Za osnovnu školu urađena su tri programa:

Program ''A'' za učenike 1. i 2. razreda.
Program ''B'' za učenike 3., 4. i 5. razreda.
Program ''C'' za učenike od 6. do 9. razreda.

Program ''C'' je ujedno i završni program koji je usklađen sa CEFR nivoima.

Za srednju školu namjenjen je ''D'' program koji je također završni program koji je usklađen sa CEFR nivoima.

Studenti također pohađaju ''D'' program koji je isto tako završni program i usklađen sa CEFR nivoima.

Program za odrasle je program ''D'' kao kod srednjoškolaca i studenata te je samim tim završni program i usklađen sa CEFR nivoima.